Συνάδελφοι στις 9 οκτωβρίου ξεκινάει το συνέδριο του Radio Society of Great Britain. Οι ομιλίες θα είναι διαθέσιμες στο YouTube. Το κεντρικό θέμα θα... Show more

Pi-Star: 4.1.12-RMB image for YSF20201 - YCS202 HELLAS Zone Server. Extra line for DG-ID(s) Rooms - Reflector
...
Show more

SV1CDR admin's Video 2 weeks ago

YAESU FT5DR -FULL COLOUR BROCHURE

https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=249&encProdID=8FA58F426C671235EA5791EE6814FF48&DivisionID=65&isArchived=0These are...

SV1CDR admin's Video 2 weeks ago

Yaesu REVEALS the FT5D - New Yaesu System Fusion...

Yaesu is about to drop a new HT for dual band System Fusion, but what features does it have over their previous model? Let's take a look...ML&S...

SV1CDR admin's Video 2 weeks ago

YAESU FT3D YAESU FT5D - Side By Side comparison

...

Discussions

No discussions yet.

Events Calendar

Notifications

Statistics

 • Total Members 13
 • Total Groups 1
 • Total Discussions 0
 • Total Albums 43
 • Total Photos 29
 • Total Videos 12
 • Total Bulletins 0
 • Total Activities 52
 • Total Wall Posts 9
 • Total Events 1
 • Total Males 13
 • Total Females 0
 • Total Unspecified 0

Profile Completeness

Please log in to complete your profile.