Σύνδεση του BM-2021 με τον YSF HELLAS Zone

Η σύνδεση του BM-2021 με τον YSF HELLAS Zone Server έχει επιτευχθεί, το DMR TG20208 είναι σε λειτουργία!
YSF HELLAS Zone - Wires-X HELLAS Zone - BM-2021 Είναι σε σύνδεση μεταξύ τους!
Επίσης ο C4FM επαναλήπτης στην Ελλάδα είναι σε λειτουργία!

Hide comment form

1000 Characters left


Cron Job Starts